Privacy verklaring

Hobby4you2 gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Hobby4you2 dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon, onze website of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

Hobby4you2 heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden bijvoorbeeld om te kunnen informeren over de door u aangeschafte diensten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Hobby4you2 zal uw persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na het event bewaren. Daarna zullen uw gegevens worden vernietigd.

Delen met anderen

Hobby4you2 zal uw gegevens alleen aan derden verstrekken wanneer daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Hobby4you2 zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Hobby4you2 een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor uw gegevens. Hobby4you2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (info@hobby4you2.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Hobby4you2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@hobby4you2.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hobby4you2 kunt u contact opnemen met de directie via info@hobby4you2.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.